Co w sytuacji gdy, nie dojdzie do podpisania umowy o pracę?

Planujesz zatrudnić obcokrajowca i złożyłeś wniosek o zezwolenie na pracę w Polsce? Co się stanie, jeśli ostatecznie umowa z cudzoziemcem dla którego zezwolenie zostało wydane nie zostanie zawarta, lub gdy umowa zostanie rozwiązana przed upływem okresu, na który zostało wydane zezwolenie? Przeczytaj kolejny artykuł przewodnika Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, aby dowiedzieć się, co zrobić, w takiej sytuacji.FAQ#28
Co w sytuacji gdy, ostatecznie nie dojdzie do podpisania umowy o pracę z cudzoziemcem, dla którego zezwolenie zostało uzyskane lub, jeżeli umowa zostanie rozwiązana przed końcem okresu, na który wydano zezwolenie?


Jeśli cudzoziemiec:

  • nie podejmie pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę,
  • przerwie pracę na okres przekraczający 3 miesiące lub
  • zakończy pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę,PRACODAWCA W CIĄGU 7 DNI MUSI POINFORMOWAĆ O TYM PISEMNIE WOJEWODĘ!

Niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez pracodawcę może być ukarane karą grzywny w wysokości od 100 do 5 000 zł!

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Pomorze skazane na sukces

W odpowiedzi na kryzys na Białorusi w 2020 roku uruchomiono program Polska. Business Harbour,... (więcej).

Koszty życia studenta w Trójmieście

Co roku staramy się przybliżyć Wam koszty życia w Trójmieście. Jak nowy rok wypada... (więcej).

Wiosenne porządki. Poradnik dla początkujących.

Balkon zamieniony w schowek na sprzęt sportowy, zakupiony w nagłym przypływie fit-ambicji. Piwnica, do... (więcej).

Koszty życia rodziny z dzieckiem w Trójmieście

Marzy Ci się mieszkanie nad morzem? Nie jesteś jedyny! Wiele młodych rodzin z dziećmi... (więcej).