Czy chcąc awansować pracownika na inne stanowisko muszę uzyskać nowe zezwolenie na jego pracę?

Planujesz awansować pracownika, który posiada zezwolenie na pracę w Polsce i zastanawiasz się czy w związku ze zmianą stanowiska będziesz musiał ponownie ubiegać się o zezwolenie? Przeczytaj kolejny artykuł przewodnika Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.FAQ#27
Czy chcąc awansować pracownika na inne stanowisko muszę uzyskać nowe zezwolenie na jego pracę?

Co do zasady, wydane zezwolenie na pracę umożliwia pracodawcy zatrudnienie konkretnej (wskazanej z imienia i nazwiska) osoby, nawarunkach ustalonych w zezwoleniu na pracę: w tym na wskazanym we wniosku stanowisku, w określonym wymiarze czasu, za określonym minimalnym wynagrodzeniem.

Jeżeli którykolwiek z tych elementów miałby ulec zmianie, np. w związku z awansem pracownika na wyższe stanowisko, pracodawca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pracę. Powierzenie pracownikowi nowego stanowiska pracy lub zwiększenie wymiaru czasu jego pracy będą możliwe dopiero po otrzymaniu przez pracodawcę pozytywnej decyzji o zmianie zezwolenia na pracę!

Nie każda zmiana okoliczności zatrudnienia pracownika wymaga wydania nowego zezwolenia na pracę! ZMIANY ZEZWOLENIA NIE WYMAGAJĄ:

  • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,
  • zmiana nazwy pracodawcy,
  • zmiana formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
  • przejęcie lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,


W przypadku zaistnienia powyżej wskazanych okoliczności, pracodawca ma jednak obowiązek poinformować o nich pisemnie wojewodę w ciąg 7 dni od dnia ich zaistnienia. Następstwem niedopełnienia obowiązku informacyjnego może być kara grzywny!


Zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę NIE WYMAGA ani dokonania zmiany zezwolenia na pracę, ani informowania wojewody!


PRACOWNIKU, PAMIĘTAJ!

Zezwolenie na pracę uprawnia do wykonywania pracy tylko na rzecz pracodawcy wskazanego w zezwoleniu. Aby wykonywać pracę u innego pracodawcy, nowy pracodawca musi wystąpić o wydanie nowego zezwolenia na pracę.

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Pomorze skazane na sukces

W odpowiedzi na kryzys na Białorusi w 2020 roku uruchomiono program Polska. Business Harbour,... (więcej).

Koszty życia studenta w Trójmieście

Co roku staramy się przybliżyć Wam koszty życia w Trójmieście. Jak nowy rok wypada... (więcej).

Wiosenne porządki. Poradnik dla początkujących.

Balkon zamieniony w schowek na sprzęt sportowy, zakupiony w nagłym przypływie fit-ambicji. Piwnica, do... (więcej).

Koszty życia rodziny z dzieckiem w Trójmieście

Marzy Ci się mieszkanie nad morzem? Nie jesteś jedyny! Wiele młodych rodzin z dziećmi... (więcej).