Czy po złożeniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy mogę legalnie pracować w Polsce?

Złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i masz w paszporcie pieczątkę uprawniającą Cię do legalnego pozostania w Polsce do czasu otzrymania ostatecznej decyzji. Czy to oznacza, że możesz także legalnie pracować w Polsce? Przeczytaj kolejną część przewodnika Legalizacja pobytu i zatrudnienia obcokrajowców Polsce .

FAQ#8
Czy po złożeniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy mogę legalnie pracować w Polsce?


Niestety, o ile posiadanie w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, pozwala na dalszy legalny pobyt w Polsce, nie daje ono możliwości rozpoczęcia legalnie pracy na terytorium Rzeczypospolitej.


Cudzoziemiec będzie jednak mógł legalnie pracować w trakcie oczekiwania na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy jeżeli w dniu złożenia wniosku:

  • w dniu złożenia wniosku o pobyt czasowy posiadał prawo do pracy w Polsce (np. oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP lub zezwolenie na pracę) i aktualnie nadal posiada takie uprawnienie;


Podobnie, jeżeli cudzoziemiec:

  • złożył kolejny wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę w tej samej firmie i na tym samym stanowisku, w oparciu o ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia);
  • w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadał ważne zezwolenie na pracę typu A a złożony wniosek dotyczy tej samej firmy i tego samego stanowiska oraz tego samego rodzaju umowy (kontynuacja zatrudnienia), których dotyczy wydane zezwolenie na pracę typu A;
  • w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadał ważne oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę, na którym przepracował bez przerwy ponad 3 miesiące a złożony wniosek dotyczy tej samej firmy i tego samego stanowiska oraz tego samego rodzaju umowy (kontynuacja zatrudnienia), których dotyczyło wydane oświadczenie;
  • w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadał ważne oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę, na którym przepracował mniej niż 3 miesiące, gdy złożony wniosek nie zawierał braków formalnych, a jego złożenie zostało potwierdzone stemplem (czyli cudzoziemca oczekuje na wydanie decyzji w sprawie pobytu) – może pracować tylko do końca obowiązywania oświadczenia, chyba, że pracodawca złoży dodatkowo wniosek o zezwolenie na pracę typu A po pełnych 3 miesiącach pracy cudzoziemcy na podstawie oświadczenia, ale jeszcze przed jego końcem, a zezwolenie na pracę typu A będzie dotyczyło tej samej firmy, stanowiska i rodzaju umowy, co oświadczenie z PUP;
  • jest w innej sytuacji, która zwalnia z uzyskania zezwolenia na pracę.

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Lutowe świętowanie – walentynki i ostatki po kaszubsku

Kaszubi miłość wyznawali sobie latem, a nie zimą. Tradycję walentynkową, podobnie zresztą jak cała... (więcej).

Deklaracja wartości w biznesie i życiu codziennym w Trójmieście i Województwie Pomorskim

28 stycznia 2021 r: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska; Prezydent... (więcej).

Czym jest Karta Pobytu?

Karta pobytu to dokument potwierdzający tożsamość wydawany obcokrajowcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy.... (więcej).