Deklaracja wartości w biznesie i życiu codziennym w Trójmieście i Województwie Pomorskim

28 stycznia 2021 r: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska; Prezydent Sopotu Jacek Karnowski i Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podpisali Deklarację Wartości w biznesie i życiu codziennym w Trójmieście i Województwie Pomorskim.

Deklaracja Wartości w biznesie i życiu codziennym w Trójmieście i Województwie Pomorskim


Deklaracja mówi, że Pomorze jest regionem otwartym, różnorodnym i tolerancyjnym. Postulaty te są realizowane poprzez politykę zrównoważonego rozwoju, która stwarza korzystne warunki zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców i biznesu. W deklaracji mowa jest również o nagrodzie Księżnej Asturii oraz o staraniach władz samorządowych, aby województwo pomorskie było postrzegane przez wszystkich jego mieszkańców i gości jako region stabilny, bezpieczny, ale także otwarty i przyjazny.


Włodarze chcą, aby każdy mieszkaniec Pomorza czuł się w pełni zintegrowany z lokalną społecznością. Wspierają życzliwe postawy, wzajemną troskę i wszelkie działania na rzecz dobra wspólnego, które sprzyjają budowaniu przyjaznego środowiska życia dla mieszkańców oraz stwarzają szanse rozwoju przedsiębiorcom i firmom.


Przeczytaj pełną deklarację:

ciekawe artykuły

Lutowe świętowanie – walentynki i ostatki po kaszubsku

Kaszubi miłość wyznawali sobie latem, a nie zimą. Tradycję walentynkową, podobnie zresztą jak cała... (więcej).

Czym jest Karta Pobytu?

Karta pobytu to dokument potwierdzający tożsamość wydawany obcokrajowcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy.... (więcej).

Ile czasu trwa wydanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy?

Złożyłeś już aplikację o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Chcesz wiedzieć jak długo będziesz... (więcej).