Deklaracja wartości w biznesie i życiu codziennym w Trójmieście i Województwie Pomorskim

28 stycznia 2021 r: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska; Prezydent Sopotu Jacek Karnowski i Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podpisali Deklarację Wartości w biznesie i życiu codziennym w Trójmieście i Województwie Pomorskim.

Deklaracja Wartości w biznesie i życiu codziennym w Trójmieście i Województwie Pomorskim


Deklaracja mówi, że Pomorze jest regionem otwartym, różnorodnym i tolerancyjnym. Postulaty te są realizowane poprzez politykę zrównoważonego rozwoju, która stwarza korzystne warunki zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców i biznesu. W deklaracji mowa jest również o nagrodzie Księżnej Asturii oraz o staraniach władz samorządowych, aby województwo pomorskie było postrzegane przez wszystkich jego mieszkańców i gości jako region stabilny, bezpieczny, ale także otwarty i przyjazny.


Włodarze chcą, aby każdy mieszkaniec Pomorza czuł się w pełni zintegrowany z lokalną społecznością. Wspierają życzliwe postawy, wzajemną troskę i wszelkie działania na rzecz dobra wspólnego, które sprzyjają budowaniu przyjaznego środowiska życia dla mieszkańców oraz stwarzają szanse rozwoju przedsiębiorcom i firmom.


Przeczytaj pełną deklarację:

ciekawe artykuły