Imigracja… strategie i rozwiązania – widziane z pomorskiego

Cudzoziemcy stali się widoczną częścią naszej polskiej społeczności. Są naszymi sąsiadami, współpracownikami, spotykamy ich na ulicy. W okresie 2014–2019 liczba obywateli innych krajów, którzy otrzymali dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium Polski (niezależnie od ich rodzaju) zwiększyła się niemal dwu i pół krotnie i nadal rośnie. Urząd Do Spraw Cudzoziemców podaje, że 73% złożonych w 2019 roku wniosków o pobyt motywowanych było poszukiwaniem pracy. Fakt rosnącej liczby imigrantów rodzi potrzebę tworzenia strategii i rozwiązań przyjmowania obywateli innych krajów, szczególnie takich, które łączą otwartość na szukających u nas spokojnej przystani cudzoziemców ze społeczno-gospodarczymi realiami i konkretnymi potrzebami naszego kraju.

Poland. Business Harbour


Od września 2020 roku, w odpowiedzi na niestabilną sytuację na Białorusi, realizowany jest rządowy program Poland. Business Harbour, ułatwiający relokację białoruskich specjalistów IT i ich rodzin do naszego kraju. Program ten to z jednej strony wsparcie dla Białorusinów, z drugiej cenny wkład w rozwój polskiej branży ICT. Obywatelom tego kraju oferuje się komplet usług zawierających m.in. pomoc w kontakcie z urzędami, wsparcie wizowe czy skierowaną do firm pomoc prawną, łączenie przedsiębiorców z inwestorami, możliwość uzyskania grantów na działalność B+R. Do współpracy zaproszono polskie firmy poszukujące specjalistów IT. Informacje o nich można uzyskać na stronie. Lista jest otwarta. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rozwoju i Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAiH).

“Program Poland. Business Harbour cieszy się dużym zainteresowaniem Białorusinów. PAiH otrzymuje średnio 15 aplikacji mailowych dziennie, w sumie dotychczas wpłynęło ich ponad 2000. Podobnie wygląda sytuacja ze zgłoszeniami telefonicznymi. Odebraliśmy już ponad 1250 zgłoszeń telefonicznych, średnio 5-8 dziennie. Ponadto agencja przyjęła do obsługi 55 projektów zgłoszonych przez firmy białoruskie W tej chwili mamy 39 aktywnych projektów i 4 projekty ze statusem „pierwszy kontakt”, 12 projektów zostało już zakończonych pozytywnie. Dodatkowo ok. 50 innowacyjnych startupów skorzystało z dedykowanych im programów wsparcia. Agencja do tej pory wystawiła już 2000 rekomendacji wizowych dla obsługiwanych firm” – podsumowuje dotychczasowe efekty programu Pani Monika Grzelak z Polskiej Agencji Inwestycji I Handlu. Białoruskich specjalistów IT chętnie przyjęłoby do siebie wiele innych krajów. Efekty jakie już w tej chwili przynosi program Poland. Business Harbour budzą nadzieję, że wielu z nich zdecyduje się zostać w Polsce.

Na rządowy program odpowiedziały samorządy m.in. Warszawa, województwo łódzkie, lubelskie oraz pomorskie, które wyróżnia się na tle pozostałych, doskonale uzupełniając go swoimi działaniami.

Pomorskie – przyjazny port – zaprasza


W województwie pomorskim od dekady z sukcesem działa inicjatywa Invest in Pomerania (IiP), której zespół ułatwia zagranicznym inwestorom rozpoczęcie działalności w regionie. Efekt jej działań to m.in. pozyskanie wielu firm, w tym globalnych takich jak Amazon, Bayer czy Intel, które stworzyły w Pomorskim ponad 16 tysięcy nowych miejsc pracy. Działając jako punktu kompleksowej obsługi inwestora IiP zebrała ogromną ilość doświadczeń – jak przyjmować obcokrajowców, jak ułatwić im relokację, z jakimi problemami formalnymi się mierzą i co zrobić aby zechcieli wykorzystać swój potencjał i kapitał dla regionu.

Napływ inwestorów spowodował stale rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, szczególnie w branży ICT. Potrzeby przekroczyły zasoby lokalnego rynku pracy, a pracownicy migrowali pomiędzy firmami ograniczając możliwości rozwoju biznesu w Pomorskim. Poprawę sytuacji mogło przynieść tylko pozyskanie nowych talentów spoza województwa. IiP zainicjowało więc projekt informacyjny Live More. Pomerania prezentujący region jako doskonałe miejsce do pracy, życia i nauki – skierowany do wszystkich spoza regionu, którzy chcieliby się przenieść i realizować swoje cele osobiste i zawodowe w Pomorskim. Bardzo łatwo przekonać się, do atrakcyjności Trójmiasta i Pomorza, jednak aby podjąć decyzję o przeprowadzce i pozostaniu na stałe, trzeba znaleźć satysfakcjonujące źródło dochodu. Ten wniosek skłonił zespół IiP do stworzenia platformy Jobs@Pomerania usprawniającej proces rekrutacji i poszukiwania pracy osobom spoza regionu, zarówno z Polski i zagranicy. Bezpłatne narzędzie pozwala zarejestrować się firmom i zamieścić informacje o zakresie kwalifikacji jakie powinni posiadać poszukiwani przez nich pracownicy. Osoby szukające zatrudnienia wysyłając jedno CV uzyskują dostęp do wszystkich pasujących do ich profilu ofert pracy. Na platformie aktywnych jest 70 firm i ponad 3000 kandydatów. Wśród najbardziej poszukiwanych profesji znajdują się: Backend i Frontend Developer, Test Automation Engineer, Specjalista ds. księgowości i finansów, specjalista obsługi klienta w językach obcych. Narzędzie doskonale wspomaga pozyskiwanie talentów w rozwijających się i strategicznych dla regionu branżach.

Dzięki doświadczeniu zespół Invest in Pomerania szybko rozpoznał wartość programu Poland. Business Harbour i w ciągu miesiąca zaproponował własne komplementarne do niego działania ujęte w realizowanym od września 2020 roku projekcie Come2Pomerania.

“Come2Pomerania powstał jako wyczerpujące źródło informacji na temat zachęt i wsparcia oferowanego białoruskim firmom i specjalistom IT, zarówno przez instytucje rządowe jak i władze regionu. Projekt połączył w sobie informacje z Live more. Pomerania oraz wsparcie jakie oferuje Invest in Pomerania w tym dostęp do rynku pracy stając się doskonałym uzupełnieniem programu Poland Business Harbour. W ciągu pierwszych kilku miesięcy realizacji projektu z powodzeniem ułatwiliśmy relokację pierwszego startupu – Digiteum – i podjęliśmy rozmowy z kilkoma innymi. Równolegle zaczęły wpływać do nas zapytania od firm spoza Białorusi. Gdy spotkaliśmy się z samorządem regionalnym i wymieniliśmy doświadczenia, podjęliśmy decyzję o włączeniu się w prace nad całościowym modelem integracji migrantów w naszym województwie. Rozbudowujemy więc Come2Pomerania, aby stać się źródłem informacji dla wszystkich migrantów na Pomorzu” – wyjaśnia Nazeen Koonda, Brand PR & Marketing Manager z Invest in Pomerania.

Pierwszą firmą, która skorzystała ze wsparcia w ramach projektu Come2Pomerania jest białoruska firma z branży ICT Digiteum zajmująca się kompleksowym tworzeniem oprogramowania. “Myśląc o otwarciu nowego centrum deweloperskiego w Europie, uznaliśmy Polskę za jeden z najbardziej oczywistych wyborów ze względu na dobrze rozwiniętą infrastrukturę i walory lokalizacyjne. Braliśmy pod uwagę różne centra ICT, takie jak Kraków i Wrocław. Ostatecznie Pomorskie pokonało wszystkich, w dużej mierze dzięki zespołowi Invest in Pomerania, który okazał nam niezwykłą gościnność i pomoc w tak kluczowych kwestiach jak rekrutacja, prawo, księgowość, powierzchnia biurowa, zrozumienie specyfiki prowadzenia biznesu w Polsce oraz poruszanie się po dostępnych formach zachęt i programach wsparcia, które samorząd i rząd zapewnia inwestorom w tym regionie. Jeden z programów, z którego skorzystaliśmy to Poland. Business Harbour. W sumie rejestracja i otwarcie firmy w Gdańsku zajęło nam około miesiąca i kosztowała mniej niż się spodziewaliśmy. Nie przebiegałoby to tak gładko gdyby nie ogromne wsparcie, jakie otrzymaliśmy od takich instytucji jak PAIH i Invest in Pomerania” – mówi Katherine Lazarevich współzałożyciel, Co-CEO Digiteum. W realizacji Invest in Pomerania ma kolejne projekty z Białorusi, głównie z branży IT.

Szersze spojrzenie + skuteczne działania = Polityka integracyjna Województwa Pomorskiego


Doświadczenia z przyjmowaniem imigrantów w regionie, zaowocowały wypracowaniem polityki integracyjnej Województwa Pomorskiego – jedynej na chwilą obecną tego typu strategii na poziomie regionalnym w Polsce. Jej podstawowym założeniem jest włączanie tematyki integracji imigrantów do wszystkich polityk i działań kierowanych do mieszkańców regionu w różnych sektorach takich jak edukacja, kultura, bezpieczeństwo, zdrowie i inne. Pierwszy etap wdrażania strategii zaplanowano na okres: marzec 2021 – marzec 2022.

„Polityka integracyjna jest nam niezbędna do tego, by imigranci mieli szansę osiedlić się na Pomorzu w sposób trwały i włączający ich w społeczność lokalną. W rocznym Planie Działania skupiamy się na priorytetach – dostępności urzędów, na polepszeniu sytuacji migrantów na rynku pracy i przygotowaniu szkół. To podstawy, które budują zaufanie i dobre relacje między migrantami i Polakami, pomagają walczyć z niedoinformowaniem cudzoziemców i tym samym wpływają na ich samodzielność. Migranci stanowią blisko 10% społeczności Pomorza. Chcemy budować dobrą wspólną przyszłość, we wzajemnym zrozumieniu i szacunku” – wyjaśnia Marta Siciarek, Główna Specjalistka ds. Migracji i Integracji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Rozpoczęto od przygotowania gmin i miast do udzielania imigrantom wszelkich niezbędnych im – jako mieszkańcom – informacji. Trwają szkolenia i wymiana doświadczeń urzędników biur obsługi mieszkańców z całego województwa. Liderem jest gdański Wydział Spraw Obywatelskich, który przygotował tłumaczenia bardzo wielu dokumentów na język angielski, rosyjski oraz ukraiński i wspiera inne urzędy w podnoszeniu swoich kompetencji. Wśród wielu prostych i praktycznych rozwiązań zaplanowano wykorzystanie instytucji kultury, w tym bibliotek, jako miejsc gdzie będą organizowane kursy języka polskiego. W pierwszej kolejności objęci nauką będą rodzice dzieci szkolnych. Ponieważ istotnym czynnikiem skutecznej integracji jest praca, zaplanowano ułatwienia dla bezpośredniego i długotrwałego zatrudnienia imigrantów u pomorskich pracodawców, takie jak dostęp do ofert pracy oraz pomoc w legalizacji zatrudnienia. Przewidziano też poprawę dostępności pomocy prawnej dla imigrantów, tak aby wesprzeć tych, którzy trafią na nieuczciwego pracodawcę czy pośrednika. Kluczowymi narzędziami zintegrowanymi z celami polityki są projekty Come2Pomerania, Live More. Pomerania oraz Jobs@Pomerania. W Pomorskim planowane jest też duże wparcie szkół – już w blisko stu szkołach uczy się powyżej dziesięciu uczniów z doświadczeniem migracji. Pokonanie różnic językowych, kulturowych, i różnic w programach nauczania może zapewnić dzieciom i ich rodzicom dobrą przyszłość na Pomorzu.

Pomorskie solidarne – doskonałe miejsce do życia, nauki, pracy i biznesu


Zainteresowanie jakim cieszy się program Poland. Business Harbour oraz projekty Invest in Pomerania potwierdzają, że podejście do imigracji, które łączy potrzeby naszego kraju oraz obcokrajowców, ułatwia cudzoziemcom podjęcie decyzji o pozostaniu i wykorzystania swojego potencjału w Polsce. Zarówno wiele kluczowych branż jak i nasza kultura może na tym wiele zyskać. Podpisana w styczniu 2021 roku „Deklaracja Wartości w biznesie i życiu codziennym w Trójmieście i Województwie Pomorskim” podkreśla, że solidarność, równość, współpraca i integracja to kierunki rozwoju naszego regionu. Oparte o te zasady rozwiązania to pewny sposób, aby Pomorskie stało się doskonałym miejscem do życia, nauki, pracy i biznesu dla wszystkich, bez względu na kraj pochodzenia.

ciekawe artykuły

Pomorze skazane na sukces

W odpowiedzi na kryzys na Białorusi w 2020 roku uruchomiono program Polska. Business Harbour,... (więcej).

Koszty życia studenta w Trójmieście

Co roku staramy się przybliżyć Wam koszty życia w Trójmieście. Jak nowy rok wypada... (więcej).

Wiosenne porządki. Poradnik dla początkujących.

Balkon zamieniony w schowek na sprzęt sportowy, zakupiony w nagłym przypływie fit-ambicji. Piwnica, do... (więcej).

Koszty życia rodziny z dzieckiem w Trójmieście

Marzy Ci się mieszkanie nad morzem? Nie jesteś jedyny! Wiele młodych rodzin z dziećmi... (więcej).