Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców przy składaniu wniosku o udzielenie Zezwolenia na Pobyt Czasowy?

Ubieganie się o Zezwolenie na Pobyt Czasowy wymaga wypełnienia formularza aplikacyjnego. W dalszej części poradnika Legalizacja pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce dowiesz się, jakie są najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy i jak ich uniknąć.

FAQ#13
Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców przy składaniu wniosku o udzielenie Zezwolenia na Pobyt Czasowy?


Do najczęstszych błędów należą:

  • składanie wniosków na niewłaściwych formularzach (np. na formularzu wniosku o wydanie karty pobytu),
  • składanie wniosku bez formularza wniosku (np. tylko załącznik nr 1),
  • niewypełnienie wszystkich wymaganych pól we wniosku
  • brak czytelnego podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu
    powierzającego pracę pod załącznikiem nr 1,
  • składanie kopii dokumentów, niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem,
  • składanie kopii, skanów informacji starosty zamiast oryginałów.


Wielu z tych błędów można uniknąć korzystając z przygotowanego generatora wniosków
więcej informacji o tym narzędziu znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 10.


Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Słynne Pomorskie przysmaki

Choć Pomorska kuchnia wielu Polakom kojarzy się głównie z pysznymi rybami, Pomorze i Kaszuby... (więcej).

W jaki sposób mogę umówić się na wizytę w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Gdańsku, by osobiście złożyć mój wniosek?

Wniosek legalizujący pobyt należy złożyć osobiście. W tej części poradnika Legalizacja pobytu i zatrudniania cudzoziemców... (więcej).

Dookoła Pomorza i jeszcze dalej

Ile par skarpetek potrzebuje biegacz, aby okrążyć województwo pomorskie? To nie żart z cyklu... (więcej).

Pomorskie trasy rowerowe

Wiosna to doskonały moment, aby wrócić na rower i na nowo odkryć bliższą i... (więcej).