Pomiędzy hanzeatyckimi tradycjami a przyszłością związaną z handlem. Morski Port Gdański rozkwita!

Gdański port należy do najważniejszych na Bałtyku, a przyszłość przynajmniej z kilku względów jawi się przed nim w świetlanych w barwach. Gdańsk z pewnością wykorzysta otwierające się przed nim szanse, bo miasto może się poszczycić handlowymi tradycjami, łącznie z przynależnością do Ligi Hanzeatyckiej. Jaka przyszłość stoi przed gdańskim portem?

Jeden z najważniejszych portów na Bałtyku

Chociaż Trójmiasto stało się dziś bardzo ważnym centrum nowoczesnych usług dla biznesu oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nie można zapominać o tradycyjnych gałęziach gospodarki. W Gdańsku ogromne znaczenie odgrywa tutejszy port, który obecnie notuje rekordowe wyniki, a przyszłość rysuje się przed nim w świetlanych barwach. W 2018 roku w porcie przeładowano 49 mln ton towarów, między innymi węgla, drewna, ale również samochodów i kontenerów. Oznacza to w skali roku wzrost o ponad 20%! Tym samym Gdańsk stał się czwartym pod względem wielkości przeładunku portem na Morzu Bałtyckim wyprzedzając litewską Kłajpedę. Lepszym wynikiem mogą się obecnie legitymować jedynie trzy porty rosyjskie, czyli Ust Luga, Petersburg i Primorsk. Ten pierwszy prawdopodobnie długo pozostanie liderem ze względu na transport ropy naftowej, jednak dla Gdańska drugie miejsce na Bałtyku jest możliwe do osiągnięcia w najbliższym czasie, a zajęcie pozycji na podium już w 2019 roku!

tatek_towarowy_port_gdansk

Jaka przyszłość czeka gdański port?

Dobra koniunktura gospodarcza przekłada się na wzrost przeładunku notowany w Gdańsku. Za sukcesem stoją także regularnie prowadzone w porcie inwestycje. W samym 2017 roku przeznaczono na nie ponad 29 mln złotych. Modernizacji uległa między innymi linia odbojowa na Nabrzeżu Wiślanym i Nabrzeżu Przemysłowym, podobnie jak okolice Kapitanatu Północnego. Jednak to dopiero początek inwestycji, ponieważ w porcie trwa aktualnie realizacja wartego 600 mln projektu “Connecting Europe Facility” – “Łącząc Europę”, który nada portowi zupełnie nowe oblicze. To zdecydowanie największe realizowane do tej pory przedsięwzięcie. Za sukces portu odpowiadają także kolejne połączenia żeglugowe, których aktualnie jest ponad 80. Warto tu wymienić między innymi realizowane choćby przez Maersk Line połączenia z państwami azjatyckimi, zwłaszcza Chinami. Gdańsk może wkrótce stać się bardzo ważnym ośrodkiem handlu dalekowschodniego, co staje się bardzo realną perspektywą również za sprawą planowanego uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego.

widok_stocznia_gdansk

Pomiędzy historią a współczesnością, czyli handlowe tradycje Gdańska

Gdańsk wykorzystuje dziś swoją szansę i dobrą koniunkturę, być może również dlatego, że jego mieszkańcy mają handel we krwi. W końcu przed wiekami miasto stanowiło dla zagranicznych kupców prawdziwą bramę do “Spichlerza Europy”, jakim wówczas była Rzeczpospolita, na czym miasto i jego obywatele potrafili się bogacić. Warto również wspomnieć, że Gdańsk od 1361 roku należał do Związku Miast Hanzeatyckich. Obecnie historia zatacza koło, na czym korzysta Gdański port i mieszkańcy miasta.

ciekawe artykuły

Darmowe aplikacje do nauki języka polskiego

Być może jesteś nauczycielem polskiego albo Twój partner jest obcokrajowcem? Wiesz, że język polski... (więcej).

Social distancing and chill

Szkoły i uczelnie zamknięte. Restauracje, kina i bary zamknięte. Wiemy, że to może być... (więcej).

4 pomysły jak spędzić najbliższy czas w domu z dziećmi

Zgodnie z zarządzeniem Polskiego Rządu, wszystkie żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie są zamknięte na... (więcej).

Chroń siebie i swoje dzieci przed Covid-19

Gdy mówimy o grupie podwyższonego ryzyka, mamy na myśli zarówno osoby starsze, jak i... (więcej).