Pomorskie Przyjazne Rodzicom

SPIS TREŚCI 

Pomorskie oferuje znacznie więcej niż jedynie rozrywki zorientowane na turystów – region jest też miejscem atrakcyjnym do osiedlenia się dla rodzin z dziećmi, co potwierdzają liczne raporty, m.in. Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia (w którym pierwsze dwa miejsca zajmują kolejno Gdynia i Gdańsk). Jakość życia poprawiają nie tylko plaże, lasy, całoroczny i wszechstronny dostęp do kultury i rekreacji, czy bardzo dobra jakość powietrza, lecz  także pracodawcy, którzy swoje oferty zatrudnienia dostosowują do potrzeb rodziców.

Work-life integration – nowy trend u pracodawców

Wiele osób słyszało o idei work-life balance, jednak w miarę jak postrzeganie pracowników i ich potrzeb ewoluuje w stronę bardziej zrównoważonego trybu życia, jest ona stopniowo zastępowana przez tzw. work-life integration. Czym jest i dlaczego może być bardzo korzystna dla pracowników?
Ten trend zwraca uwagę na fakt, że w godzinach pracy nie zapominamy przecież o swoim prywatnym życiu i nie stajemy się wyłącznie tym, co robimy. Pracodawca przyjmuje pracownika z całym dobrodziejstwem jego doświadczeń, ale i obowiązków pozapracowych, nie zmuszając do zapomnienia o nich, a raczej tworząc przestrzeń do umiejętnego łączenia ich z pracą.

„W ramach programu Pomorskie Przyjazne Rodzicom realizujemy różnorodne cele wpisujące się w ideę work-life integration, która postrzega ludzi w bardziej holistyczny sposób. Między innymi zapewniamy łatwy dostęp do informacji o rozmaitych ofertach, jakie Pomorze kieruje do najmłodszych, przybliżamy podstawowe kwestie prawne i zasady warunków pracy. Prezentujemy również pracodawców, których kultura organizacyjna dostosowana jest do potrzeb pracowników-rodziców, poprzez udogodnienia takie jak m.in. elastyczne godziny pracy, pracę zdalną czy wsparcie w opiece nad dzieckiem.” Paweł Nowakowski, Labour Market Associate w Invest in Pomerania

Nowe regulacje, nowocześni pracodawcy

Ostatnia nowelizacja Kodeksu Pracy wdrażająca do polskiego porządku prawnego dyrektywy UE – w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów wprowadziła pewne nowości:

  • możliwość wnioskowania rodziców dzieci do lat 8 oraz z niepełnosprawnością  o pracę zdalną (jeśli pozwala na to charakter pracy),
  • nowe rodzaje dni wolnych i zwolnień od pracy: 2 dni (płatne w wymiarze 50%) w razie nagłych sytuacji życiowych czy bezpłatny urlop opiekuńczy do 5 dni na członka rodziny lub gospodarstwa domowego w celu opieki lub wsparcia nad bliską osobą z powodów medycznych,
  • nadanie ojcom niezbywalnego, indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego w wymiarze czterech miesięcy.

Celem nowych regulacji jest aktywne zwiększanie udziału kobiet w rynku pracy, ograniczenie nierówności płacowych, a także umożliwienie ojcom pełniejszego sprawowania roli rodzica w pierwszych miesiącach życia dziecka. 

Pomorscy pracodawcy często stosowali podobne rozwiązania już wcześniej, czyniąc region nie tylko celem turystyki, ale także ważnym i przyjaznym rodzicom ośrodkiem biznesowym. Gdy wiele zakładów (często wbrew woli pracowników) zrezygnowało z pracy zdalnej, wcześniej wymuszonej pandemią, niektóre firmy pozytywnie wybiły się na tym tle, upatrując w tym szansy wyjścia pracownikom naprzeciw i wprowadziły tę formę świadczenia pracy na stałe. Niektóre również (szczególnie w branży IT, ale nie tylko) od dłuższego czasu informują o widełkach płacowych czy proponują dodatkowe dni wolne. Jak pokazał czas, pracodawcy, którzy nie zdecydowali się obserwować i wdrażać ważnych społecznie trendów, z powodu nowych przepisów prawa teraz i tak zmuszeni są gonić konkurencję i dostosowywać się do nowych oczekiwań coraz bardziej świadomych pracowników.

Pomorskie firmy gotowe na zmiany – najnowsze oferty pracy

Bez wątpienia wielu rodziców doceni elastyczne godziny pracy za możliwość swobodnego zaplanowania dnia sobie i swojej rodzinie. Dzięki pracy zdalnej oszczędza się koszty transportu i czas na dojazdy. O wiele łatwiej znaleźć jest chwilę podczas przerwy, na inne obowiązki czy też o wybranej przez siebie porze przyprowadzić dziecko z przedszkola. 
Do pomorskich firm, które ułatwiają łączenie roli pracownika i rodzica poprzez możliwość świadczenia pracy zdalnej możemy zaliczyć m.in.: 

Pracodawcy, którzy z różnych powodów nie mogą zaoferować pracy zdalnej w pełnym wymiarze, przygotowali alternatywę w postaci wsparcia w opiece nad dzieckiem. 

  • W centrach biznesowych Olivia Centre czy Alchemia dostępne są przedszkola, co eliminuje (nierzadko uciążliwe „logistycznie”) poranne dowozy pociech do innej części miasta. 
  • Firma ERGO Hestia może pochwalić się własnym przyzakładowym przedszkolem.
  • Future Processing S.A. oferuje dofinansowanie 50% czesnego dla dzieci pracowników, które mogą uczęszczać do placówki położonej w pobliżu biura. 
  • W Acxiom natomiast roczna dopłata do przedszkola wynosi 1500 zł.

Dbałość o takie potrzeby nie jest wyłącznie domeną pracodawców; zauważają je i odpowiadają na nie również największe pomorskie uczelnie: Uniwersytet Gdański przekształcił swoje przedszkole z prywatnego w publiczne, a Politechnika Gdańska uruchomi z początkiem września punkt MegaMocni PG. 

Pomorscy przedsiębiorcy dostrzegają zalety wprowadzenia regulacji dostosowanych do rodziców oraz wyznają zasadę, że oczekując elastyczności od swoich pracowników, najpierw sami powinni się nią wykazać. Wkrótce przybliżymy sylwetki kilku firm mogących się poszczycić dobrymi praktykami w tym obszarze.

Po więcej informacji zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych Live more. Pomerania, gdzie pojawiać się będą kolejne artykuły z serii Pomorskie Przyjazne Rodzicom

ciekawe artykuły

Pomorskie Przyjazne Rodzicom: Współczesne ojcostwo. Elastyczne możliwości.

Rola ojca w życiu dziecka jest ważniejsza niż jeszcze niedawno powszechnie się przyjmowało. Społeczne... (więcej).

Pomorskie Przyjazne Rodzicom: atrakcje dla dzieci na Pomorzu

Województwo pomorskie jest jedną z ciekawszych destynacji turystycznych dla rodzin z dziećmi. Plaża i... (więcej).

Pomorskie Przyjazne Rodzicom: prawa matki na rynku pracy

W dzisiejszych czasach wiele kobiet decyduje się na kontynuowanie kariery zawodowej po urodzeniu dziecka.... (więcej).

Wynajem mieszkania przez obcokrajowca – wymogi formalne

Perspektywy podjęcia pracy lub studiów i migracja wojenna sprawiają, że coraz więcej osób z... (więcej).