Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku największą popularnością cieszy się wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja.

3 wydziały
5 kierunków
1 kierunek studiów doktoranckich
14 kierunków studiów podyplomowych
2 997

studentów

Studium Języków Obcych - 5 lektoratów (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski)

Dom Studencki 32 miejsca
Chiropraktyka - studia podyplomowe prowadzone przez uczelnię brytyjską Oddział Polskiej Akademii Dzieci (PAD) - Sport Kids Science (SKS)

Skontaktuj się z naszym działem REKRUTACJI

Aplikuj

Skontaktuj się z naszym działem REKRUTACJI dla cudzoziemców

Aplikuj