Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa

GSW jest uczelnią interdyscyplinarną posiadającą szeroki profil kształcenia. Programy studiów dostosowane są do rynku pracy. Uczelnia prowadzi studia I stopnia (studia licencjackie i inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe. Oddziały GSW funkcjonują też w innych miastach w regionie - w Kartuzach, Tczewie, Olsztynie, Słupsku i Koszalinie. GSW kształci w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Inżynierskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki takie jak: Administracja, Ekonomia, Socjologia, Pedagogika, Stosunki Międzynarodowe, Edukacja Artystyczna, Turystyka i Rekreacja, Zdrowie publiczne a także, jako JEDYNA na Pomorzu uczelnia - Kryminologię. Wydział Nauk Inżynierskich też ma bogatą ofertę: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu. Każdy zaś z kierunków umożliwia podjęcie różnych specjalności i rozwój z ukierunkowaniem na własne zainteresowania.

2 wydziały
8 kierunków
20 specjalności
5 wydziałów zamiejscowych
24 kierunków podyplomowych

Uczelnia dysponuje dobrze wyposażonymi laboratoriami zapewniającymi dostęp do nowoczesnych technik i technologii.

Studium Języków Obcych 5 lektoratów

Uczelnia korzysta z platformy Moodle i wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom pracującym w trybie pracy nienormowanej, zmianowej i przebywającym za granicą.

Nowy kampus GSW, o powierzchni terenu 0,9 ha, stanowi okazały 3-kondygnacyjny, odrestaurowany budynek zabytkowej reduty koszarowej (cały obiekt wpisany jest do rejestru zabytków), fragmentarycznie otoczony zabytkowym murem, z dwoma parkingami. Kampus zlokalizowany jest na szczycie Biskupiej Górki, w dzielnicy Gdańska Śródmieście. W trosce o bezpieczeństwo studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.