Sopocka Szkoła Wyższa

Sopocka Szkoła Wyższa

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) jest uznaną uczelnią, która w rankingach edukacyjnych zajmuje wysoką pozycję. Uczelnia prowadzi studia I stopnia (studia licencjackie i inżynierskie), studia II stopnia oraz studia podyplomowe na Wydziałach: Ekonomii i Finansów (kierunki: Finanse i Rachunkowość, Business and Languages, Ekonomia, Finanse i ekonomia biznesu) oraz na Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki (kierunki: Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu, Wzornictwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji - jako jedyna Uczelnia na Pomorzu).
Mamy 9 kierunków, 30 specjalności, 29 studiów podyplomowych.

SSW kładzie szczególny nacisk na współpracę z biznesem i praktyczne kształcenie. Studenci wyjeżdżają na wizyty studyjne, biorą udział w praktykach i stażach organizowanych przez Uczelnię, uczestniczą w projektach krajowych i zagranicznych. Wykładowcami są głównie głównie praktycy a programy studiów spełniają wymogi dzisiejszych pracodawców.

Uczelnia posiada własne specjalistyczne pracownie: pracownia nowych mediów, prototypownia (wyposażona m.in. w drukarki 3D), pracownie informatyczne, architektoniczne i galerie (pracownie malarskie).

Kierunki licencjackie: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, BUSINESS & LANGUAGES, EKONOMIA, FINANSE I EKONOMIA BIZNESU – studia dualne, INTERNATIONAL BUSINESS (studia w j. ang), ARCHITEKTURA WNĘTRZ, WZORNICTWO.
Kierunki inżynierskie: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, ARCHITEKTURA
Kierunki magisterskie: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ACCA, ARCHITEKTURA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ

9 kierunków studiów
28 specjalizacji
22 kierunki studiów podyplomowych
Kadra uczelni składa się z najlepszych specjalistów w określonych dziedzinach, zarówno z wybitnych teoretyków, jak i uznanych praktyków.
STUDIES IN ENGLISH: BACHELOR’S PROGRAMMES - International Business, MASTER’S PROGRAMMES / POSTGRADUATE STUDIES - Finance and Accounting ACCA

Uczelnia oferuje Foundation Year (rok zerowy) dla cudzoziemców.

Uczelnia posiada program Erasmus +

Uczelnia odpowiada na potrzeby pracodawców, tworzy programy studiów przy współpracy z Konwentem Pracodawców. Uczelnia organizuje dla swoich studentów staże i praktyki w renomowanych, międzynarodowych firmach.
Uczelnia posiada nowoczesną bazę dydaktyczną. Zajęcia prowadzone są w małych grupach (zajęcia projektowe, terenowe, plenerowe).

Skontaktuj się z naszym działem REKRUTACJI

Aplikuj

Skontaktuj się z działem REKRUTACJI dla obcokrajowców

Aplikuj

Kierunki licencjackie: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, BUSINESS & LANGUAGES, EUROPEISTYKA, EKONOMIA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, INTERNATIONAL BUSINESS (studia w j. ang)

Kierunki inżynierskie: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, ARCHITEKTURA

Kierunki magisterskie: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ACCA, ARCHITEKTURA