Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to jedna z największych uczelni niepublicznych w Polsce kształcąca w zakresie biznesu i administracji.

3 wydziały
6 katedr
7 kierunków
24 kierunków na studiach podyplomowych
2 seminaria doktorskie
3287

Tyle mamy studentów

W ofercie Uczelni znajdują się kursy z certyfikacją międzynarodową LCCI (język angielski) i uczelnianą (język rosyjski, język niemiecki, język angielski).

4 specjalistyczne kursy języka angielskiego

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Aplikuj

Skontaktuj się z działem rekrutacji dla obcokrajowców

Aplikuj

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oferuje seminaria doktorskie: Seminarium Doktorskie dla Prawników oraz Seminarium Doktorskie w zakresie Nauk o Zarządzaniu.

Każdego roku WSAiB ma przyjemność gościć studentów z zagranicy. Studia w najstarszej niepublicznej uczelni na Pomorzu okazały się być niezwykłą przygodą zarówno dla studentów z państw Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Hiszpania, Rumunia czy Słowacja, jak również z krajów sąsiednich, m.in. Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz kierunków bardziej odległych: Meksyku, Turcji, Iranu, Indii czy Bahrajnu.