Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższe Szkoły Bankowe to największa w Polsce grupa uczelni niepublicznych działająca od ponad 20 lat. Placówka w Gdańsku istnieje od 1998 roku. Uczelnię tworzą dwa wydziały: Wydział Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni. W ofercie ulczeni znajdują się studia I i II stopnia, studia podyplomowe, MBA i Executive MBA.

2 wydziały
17 katedr
9 kierunków
82 kierunków na studiach podyplomowych
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
11 061

Tyle mamy studentów

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku korzysta z ponad 20letniego doświadczenia 9 uczelni w całej Polsce.

Uczelnia posiada międzynarodową akredytację IACBE
Uczelnia finansuje uczestnictwo w konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Skontaktuj się z naszym działem REKRUTACJI

Aplikuj

Skontaktuj się z działem REKRUTACJI dla obcokrajowców

Aplikuj
Współpraca z biznesem

WSB to uczelnia, która łączy sferę biznesową z akademicką. Poznanie wymagań pracodawców umożliwia uczelni dopasowanie programu zajęć do zmieniających się realiów rynku, a tym samym lepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia nowych wyzwań. Dzięki takiemu nowoczesnemu podejściu do edukacji Wyższe Szkoły Bankowe od lat tworzą największą sieć uczelni biznesowych w Polsce.

MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to studia ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój kompetencji biznesowych niezbędnych do skutecznego zarządzania. Nasz program przygotowaliśmy we współpracy z University of Northampton, uczelnią z Wielkiej Brytanii. Nowoczesne metody kształcenia i doskonała organizacja studiów to również efekt współpracy z praktykami biznesu. Dzięki temu tematyka podejmowana na zajęciach jest ściśle powiązana z aktualnymi realiami gospodarczymi.