Wyższa Szkoła Zdrowia

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest niepubliczną wyższą uczelnią zawodową, któa została wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych w 1999 roku. Uczelnia posiada zezwolenie na kształcenie na kierunkach informatyka, zarządzanie, administracja, fizjoterapia, kosmetologia i dietetyka. Misją Wyższej Szkoły Zdrowia jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.

2 wydziały
7 kierunków
8 kierunków na studiach podyplomowych
2054

Tyle mamy studentów

18 kursów dodatkowych
Specjalistycznie wyposażone pracownie chemii, receptury kosmetycznej i kosmetologii pielęgnacyjnej.

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Aplikuj

Skontaktuj się z działem rekrutacji dla obcokrajowców

Aplikuj

Na Uczelni działa Rada Pracodawców, która czuwa nad programami studiów. Składa się z przedstawicieli biznesu, instytucji medycznych, kosmetologicznych, dietetycznych czy organizacji społecznych.

Od chwili powstania dzięki funkcjonowaniu Biura Karier uczelnia podpisała kilkaset umów z wiodącymi zakładami pracy mającymi swe siedziby bądź przedstawicielstwa w Trójmieście. Uczelnia umożliwia studentom odbycie praktyk w wielu organizacjach, firmach marketingowych, ubezpieczeniowych, urzędach celnych, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych, ośrodkach szkoleniowych, a także w firmach informatycznych. Uczelnia stale nawiązuje kontakty z nowymi przedsiębiorstwami.