Stabilny wzrost, wiele możliwości – spojrzenie na aktywność zawodową mieszkańców województwa pomorskiego

Opinie, że województwo pomorskie to świetne miejsce do rozwoju zawodowego i życia na wysokim poziomie nie są przesadzone. Wystarczy sięgnąć po raport Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2019 przygotowany przez Urząd Statystyczny w Gdańsku i uzupełnić tę wiedzę faktami na temat pomorskiej gospodarki. Zapraszamy na krótki przegląd!

Pomorskie stwarza szanse!

Województwo pomorskie to nie tylko stocznie, gospodarka morska i turystyka. Mieszkańcy regionu mają naprawdę ogromne możliwości w kwestii rozwoju zawodowego, edukacji, a w konsekwencji życia na satysfakcjonującym poziomie. Wystarczy spojrzeć na kluczowe sektory tutejszej gospodarki. Obok tradycyjnych gałęzi są nimi między innymi nowoczesne usługi dla biznesu, technologie informacyjne i komunikacyjne, logistyka, elektronika i biotechnologia.

W regionie swoje siedziby mają dobrze znane międzynarodowe przedsiębiorstwa, w tym globalni giganci, jak choćby Amazon, Intel, Jysk, Nordea, PWC, jak również wiele firm skandynawskich słynących z najwyższej kultury pracy. O perspektywach zawodowych dobrze świadczy również fakt, że średnie wynagrodzenie na Pomorzu sięga już 5000 zł brutto!

Aktywni mieszkańcy Pomorza

Jak prezentuje się aktywność zawodowa mieszkańców województwa? 57% mieszkańców to osoby aktywne zawodowo, w porównaniu do 53,7% w całym kraju. Wysoki wskaźnik zatrudnienia świadczy między innymi o tym, że region przyciąga utalentowanych specjalistów i absolwentów, dając im szansę na rozwój i atrakcyjne wynagrodzenia. W ujęciu rocznym, wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 1,6 punktu procentowego wobec pierwszego kwartału 2018 roku.

Optymizmem może także napawać przeciętny czas poszukiwania pracy, który wobec analogicznego okresu poprzedniego roku spadł aż o 2,9 miesiąca. Oznacza to w praktyce, że rośnie wachlarz możliwości zawodowych, podobnie jak możliwość elastycznego wyboru dokonywanego przez pracowników.

Bezrobocie wciąż na rekordowo niskim poziomie

Na Pomorzu bardzo łatwo znaleźć satysfakcjonującą pracę. Stopa bezrobocia wyniosła w regionie zaledwie 2,8%. Optymizmem napawa również fakt, że oznacza to spadek o 0,7 punktu procentowego w skali roku! Pozytywny trend utrzymuje się już od dłuższego czasu, ponieważ jeszcze w drugim kwartale 2017 roku stopa bezrobocia zbliżała się do 5%.

Zdecydowana większość osób bezrobotnych na Pomorzu znajduje zatrudnienie w tradycyjny sposób, korzystając z ogłoszeń dostępnych w prasie i w Internecie. Z kolei osoby bierne zawodowo będące w wieku produkcyjnym jako powód takiego stanu rzeczy, zdecydowanie najczęściej wskazywały emeryturę, a w dalszej kolejności uzupełnianie kwalifikacji, obowiązki rodzinne i chorobę.

Dane napawają optymizmem, a województwo pomorskie wydaje się miejscem, w którym oczekiwania pracowników i pracodawców doskonale się uzupełniają. Dlatego region uchodzi za niezwykle atrakcyjny dla inwestorów, a jednocześnie świetne miejsce do życia z punktu widzenia pracowników liczących na pomyślną karierę zawodową.

ciekawe artykuły

Co robić kiedy w ferie nie ma śniegu?

W tym roku nieobecność zimy zaszokowała kierowców i oszołomiła robotnika na drodze, a my... (więcej).

Atrakcje dla całej rodziny na jesienne dni – gdzie spędzić czas, gdy pada deszcz?

Mamy jesień – okres przeziębień, wielu deszczowych i zimnych dni oraz aury, która nie... (więcej).

Pomiędzy hanzeatyckimi tradycjami a przyszłością związaną z handlem. Morski Port Gdański rozkwita!

Gdański port należy do najważniejszych na Bałtyku, a przyszłość przynajmniej z kilku względów jawi... (więcej).