ZAPLANUJ PRZEPROWADZKĘ

Edukacja dziecka

Dla każdego rodzica edukacja dziecka jest ważnym aspektem życia. Przeprowadzając się do całkiem nowego miasta chcemy znaleźć najlepsze miejsce dla swojej pociechy. Sami dobrze o tym wiemy, dlatego przygotowaliśmy najważniejsze informacje o możliwościach edukacyjnych w Trójmieście.

Sprawdź, czy zapis do żłobka jest możliwy przez system online,

czy można zrobić to jedynie na miejscu. Składanie wniosków do gdańskich żłobków jest możliwe przez:
https://rejestracja.zlobki.gda.pl/

1
Jeżeli zapisujesz się przez system online:
 1. przygotuj PESEL swojego dziecka, a także dokument tożsamości dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego wraz z miejscem zamieszkania
 2. wybierz adres email, który wpiszesz we wniosek
2
Kiedy zalogujesz się do systemu:
 1. wypełnij dane osobowe dziecka i opiekuna na podstawie przygotowanych dokumentów
 2. wybierz trzy żłobki położone w najdogodniejszej dla Ciebie lokalizacji
 3. wpisz najwcześniejszy termin przyjęcia dziecka do żłobka
3
W ciągu trzech dni

musisz uruchomić swój wniosek poprzez wiadomość wysłaną na Twoją skrzynkę odbiorczą.

4
Pamiętaj o comiesięcznej aktualizacji

wniosku, jest to konieczne, aby pozostał on w bazie.

5
Możesz na bieżąco śledzić

miejsce Twojego dziecka na liście, a także aktualizować listę żłobków w zależności od potrzeb.

6
Więcej informacji

na temat żłobków w Gdańsku znajdziesz na:
http://zlobki.gda.pl/

7

Jeśli nie posiadasz adresu zamieszkania w Gdańsku lub dziecko nie posiada numeru PESEL znacznie łatwiej będzie zapisać się do żłobka niepublicznego. Listę wszystkich żłobków w województwie pomorskim znajdziesz tutaj:

Zobacz

Sprawdź, czy zapisy do przedszkoli są możliwe przez system online,

czy można zrobić to jedynie na miejscu. Składanie wniosków do gdańskich przedszkoli jest możliwe w określonym terminie (zazwyczaj okolice marca) przez: https://edu.gdansk.pl/rekrutacja-26.html oraz osobiście.

1

Jeżeli zapisujesz się przez system online:

 1. wypełnij wniosek o przyjęcie dziecka do placówki
 2. wydrukuj wniosek
 3. zanieś wniosek do placówki pierwszego wyboru i potwierdź wniosek podczas tej wizyty z Dyrektorem przedszkola.
2

Jeżeli nie masz dostępu do komputera:

  1. udaj się do dowolnego przedszkola
  2. wypełnij wniosek
  3. zanieś go do placówki pierwszego wyboru, a Dyrektor wybranego przez Ciebie przedszkola wprowadzi wniosek do systemu.

 

3

Po ok. 2 tygodniach

(o dokładny termin zapytaj w placówce) przedszkola publikują listy dzieci zakwalifikowanych. Wyniki możesz sprawdzić na stronie internetowej po zalogowaniu na swoje konto lub w placówce pierwszego wyboru.

4

Kiedy Twoje dziecko zostanie przydzielone

do wybranej placówki musisz potwierdzić wolę przyjęcia dziecka poprzez podpisanie umowy. Dopiero wtedy dziecko zostanie oficjalnie przyjęte do przedszkola.

5

Ostateczna lista

dzieci oficjalnie przyjętych do przedszkola zostanie opublikowana po terminie składania umów (o dokładny termin zapytaj w placówce).

6

Listę adresów wszystkich przedszkoli w województwie pomorskim znajdziesz tutaj:

Zobacz

Zapisy możliwe są online.

Na stronie: http://www.portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk (strona jest aktywna tylko w okolicach marca),
wpisz PESEL dziecka oraz adres zamieszkania. Dzięki temu dowiesz się, która szkoła jest szkołą obwodową. Pamiętaj, że w szkole obwodowej twoje dziecko ma zagwarantowane miejsce.

1

Zdecyduj czy chcesz, żeby twoje dziecko uczyło się w szkole obwodowej czy innej.

2

W określonym terminie potwierdź chęć nauki w szkole

obwodowej lub ustal kolejność szkół (maksymalnie 3 szkoły spoza obwodu), zaczynając od tej, której wybór jest dla ciebie najważniejszy.

3

Wypełnij i wydrukuj wniosek o przyjęcie do szkoły.

4

Zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5

W określonym terminie

zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

6

Jeśli starałeś się o miejsce w szkole

spoza obwodu, złóż oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole, do której zostało zakwalifikowane twoje dziecko. Jest to konieczne, aby zakończyć proces rekrutacji dziecka.

7

W określonym terminie zostanie podana

lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, następnie podanie zostanie listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, o ile szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

8

Wszystkie terminy

rekrutacji i kryteria przyjęć do szkół ustalane są przez Prezydenta Miasta Gdańska i ogłaszane na stronie: www.gdansk.pl/edukacja.

9

Listę adresów wszystkich szkół podstawowych w województwie pomorskim znajdziesz tutaj:

Zobacz

Na terenie miasta Sopotu

funkcjonuje jeden gminny żłobek – Puchatek. Do żłobka można zapisać jedynie dziecko mieszkające na terenie Sopotu.

1

Zapisy możliwe

są poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dziecka pobranej ze strony żłobka: https://zlobekpuchatek.pl/. Kartę należy wypełnić i wysłać drogą mailową na adres: rekrutacja@zlobekpuchatek.pl lub osobiście przynieść do placówki.

2

Po wypełnieniu wniosku

Twoje dziecko zostanie wpisane na listę oczekujących.
Zapisy możliwe są przez cały rok, jednak nabór dzieci odbywa się pod koniec czerwca. Pierwszeństwo mają dzieci, które na przyjęcie do żłobka czekają najdłużej lub mają trudną sytuację rodzinna.
Jeśli Twoje dziecko zostanie wybrane, żłobek skontaktuje się z Tobą i poprosi o wypełnienie reszty dokumentów, tj.:

 1. Karty informacyjnej
 2. Karty zdrowia dziecka
 3. Umowy o świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych
3

Listę adresów wszystkich żłobków w województwie pomorskim znajdziesz tutaj:

Zobacz

Każde dziecko mieszkające

w Sopocie ma zapewnione miejsce w przedszkolu.

1

W określonym terminie

złóż wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2

W określonym terminie

komisja rekrutacyjna podaje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie listy dzieci przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, o ile występują jeszcze wolne miejsca.

3

Wszystkie terminy

rekrutacji i kryteria przyjęć do przedszkoli znajdziesz na www.sopot.pl.

4

Listę adresów wszystkich przedszkoli w województwie pomorskim znajdziesz tutaj:

Zobacz

Zdecyduj czy chcesz, żeby twoje dziecko

uczyło się w szkole obwodowej czy innej. Pamiętaj, że twoje dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole obwodowej.

1

Wypełnij i wydrukuj wniosek o przyjęcie do szkoły.

2

W określonym terminie zanieś wniosek

do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3

W określonym terminie zostanie

podana lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4

Jeśli starałeś się o miejsce w szkole

spoza obwodu, złóż oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole, do której zostało zakwalifikowane twoje dziecko. Jest to konieczne, aby zakończyć proces rekrutacji dziecka.

5

W określonym terminie zostanie podana

lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, następnie podanie zostanie listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, o ile szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

6

Wszystkie terminy

rekrutacji i kryteria przyjęć do szkół ustalane są przez Prezydenta Miasta Sopotu i ogłaszane na stronie www.sopot.pl

7

Listę adresów wszystkich szkół podstawowych w województwie pomorskim znajdziesz tutaj:

Zobacz

W Gdyni zapisy dziecka do żłobka

możliwe są przez system online. Składanie wniosków do gdyńskich żłobków jest możliwe przez: https://gdynia-zlobki.nullo.pl/nullo-parents/main.action

1

Jeżeli zapisujesz się przez system online:

 1. przygotuj PESEL dziecka
 2. wymyśl hasło, dzięki któremu będziesz logować się do systemu
2

Kiedy zalogujesz się do systemu:

 1. wypełnij dane osobowe dziecka, jego opiekuna oraz dodatkowe informacje wymagane przez system
 2. wybierz żłobek do którego chcesz zapisać dziecko. Po wybraniu placówki system automatycznie dopasuje grupę rekrutacyjną zgodną z wiekiem dziecka
 3. sprawdź w panelu podsumowania czy wszystkie dane są poprawne. Jeśli nie widzisz żadnego błędu, kliknij na przycisk „zapisz”
3

Nie musisz już składać wypełnionej

karty osobiście w żadnym z wybranych żłobków. Zarejestrowana karta zgłoszenia zostanie potwierdzona bezpośrednio przez wybrany żłobek w terminie 7 dni od daty jej rejestracji. Jeśli karta zgłoszenia nie zostanie potwierdzona przez wybrany żłobek, wówczas po upływie 14 dni od daty rejestracji konto kandydata zostanie usunięte z systemu rekrutacji.

4

Potwierdzenie karty zgłoszenia

przez żłobek określa miejsce kandydata na liście oczekujących na miejsce w żłobku. Informacja o miejscu na liście oczekujących zostanie wyświetlona na stronie głównej konta po potwierdzeniu karty zgłoszenia przez żłobek.

5

Zgodnie z zasadami naboru raz na 2 miesiące

jesteś zobowiązany do potwierdzenia na swoim koncie oczekiwania na miejsce w żłobku. Przycisk „Potwierdzenie oczekiwania na miejsce w żłobku” jest widoczny na Twoim koncie 10 dni przed upływem terminu 2 miesięcy.

6

Jeśli nie posiadasz adresu zamieszkania w Gdyni lub dziecko nie posiada numeru PESEL znacznie łatwiej będzie zapisać się do żłobka niepublicznego. Listę adresów wszystkich żłobków w województwie pomorskim znajdziesz tutaj:

Zobacz

Sprawdź, czy zapisy do przedszkoli

są możliwe przez system online, czy można zrobić to jedynie na miejscu. Składanie wniosków online możliwe jest przez stronę: https://gdynia.formico.pl

1

Jeśli zapisujesz się przez system online:

 1. wypełnij dane osobowe dziecka i opiekuna
 2. wybierz maksymalnie trzy żłobki położone w najdogodniejszej dla Ciebie lokalizacji
 3. wydrukuj wniosek i dostarcz do placówki pierwszego wyboru. Otrzymasz tam potwierdzenie złożenia wniosku.
2

Jeżeli nie masz dostępu do komputera:

 1. udaj się do dowolnego przedszkola
 2. wypełnij wniosek
 3. zanieś go do placówki pierwszego wyboru, a Dyrektor wybranego przez Ciebie przedszkola wprowadzi wniosek do systemu
3

Twoje dziecko zostanie wpisane

na listę oczekujących.

4

Wyniki rekrutacji pojawią się po około miesiącu

(dokładny termin pojawi się na stronie lub zostanie ogłoszony w placówce). Wyniki możesz sprawdzić na stronie internetowej po zalogowaniu na swoje konto lub w placówce pierwszego wyboru.

5

Jeśli Twoje dziecko zostało przydzielone do wybranej placówki

w terminie do trzech dni (dokładny termin pojawi się na stronie lub zostanie ogłoszony w placówce) należy potwierdzić wolę wpisu dziecka.

6

Ostateczna lista kandydatów przyjętych i listy kandydatów

nieprzyjętych zostaną podane przez Komisje Rekrutacyjne do publicznej wiadomości w terminie ogłoszonym na stronie lub w placówce.
Więcej informacji na temat żłobków w Gdyni znajdziesz na: http://gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4018/rekrutacja-dzieci-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-miasta-gdyni-na-rok-szkolny-2017-2018,482599

7

Listę adresów wszystkich przedszkoli w województwie pomorskim znajdziesz tutaj:

Zobacz

Zdecyduj czy chcesz, żeby twoje dziecko

uczyło się w szkole obwodowej czy innej. Pamiętaj, że twoje dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole obwodowej.

1

Wypełnij i wydrukuj wniosek o przyjęcie do szkoły.

2

W określonym terminie zanieś wniosek do szkoły

pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3

W określonym terminie zostanie podana lista

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4

Jeśli starałeś się o miejsce w szkole spoza obwodu,

złóż oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole, do której zostało zakwalifikowane twoje dziecko. Jest to konieczne, aby zakończyć proces rekrutacji dziecka.

5

W określonym terminie zostanie podana lista kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, następnie podanie zostanie listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, o ile szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

6

Wszystkie terminy rekrutacji i kryteria przyjęć do szkół

ustalane są przez Prezydenta Miasta Gdyni i ogłaszane na stronie www.gdynia.pl.

7

Listę adresów wszystkich szkół podstawowych w województwie pomorskim znajdziesz tutaj:

Zobacz
Sprawdź również: