ZAPLANUJ STUDIA

Akademiki

Jeżeli Twoja uczelnia jest poza miejscem Twojego zamieszkania nie musisz się martwić, gdyż masz możliwość skorzystania z miejsca
w domu akademickim. Uczelnia na wniosek studenta może przydzielić mu miejsce w akademiku. By poznać warunki jakie musisz spełnić - przeczytaj regulamin uczelni odnośnie kryteriów przyznawania miejsc w domach studenckich!

Prawo do pozyskania miejsca w akademiku przysługuje w pierwszej kolejności zamiejscowym studentom stacjonarnym danej uczelni znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Sprawdź również: