Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim.

4 wydziały
9 kierunków
42 specjalności
5 kierunki studiów podyplomowych
2 kierunki studiów doktoranckich
5101

studentów

Studium Języków Obcych - angielski i niemiecki

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 12 sekcji sportowych
2 statki szkolne: Dar Młodzieży i Horyzont II 650 miejsc w 3 studenckich Domach Marynarza

Skontaktuj się z naszym działem REKRUTACJI

Aplikuj

Skontaktuj się z naszym działem REKRUTACJI dla cudzoziemców

Aplikuj