Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna “Pomerania” w Chojnicach

Niepubliczna uczelnia wyższa w Chojnicach. Szkoła posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie licencjackim na kierunkach: pedagogika (2004), administracja (2006), bezpieczeństwo wewnętrzne (2011), filologia angielska (2014). Od 2012 kierunek pedagogika prowadzony jest także na poziomie magisterskim. 1 czerwca 2011 utworzono Wydział Zamiejscowy w Kościerzynie. W tym samym roku wydział ten dostał uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku pedagogika.

17 lipca 2014 przy uczelni powstało liceum ogólnokształcące Akademickiego Zespołu Szkół ”Pomerania”, które działa na wzór Szkoły Kadetów.

498 studentów
4 kierunki
54 specjalności w ramach studiów podyplomowych

Uczelnia posiada własną platformę e-learningową.

Dzięki starannie przygotowanym programom, absolwenci studiów podyplomowych PWSH ”Pomerania” są doskonale przygotowani do aktywnej działalności w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Wielu słuchaczy studiów podyplomowych korzysta z dogodnych warunków finansowania nauki przez urzędy pracy oraz pracodawców, którym zależy na wysoce wyspecjalizowanej kadrze.