Jak najłatwiej wypełnić i złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce?

Chcesz złożyć aplikację o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce? Czy wiesz, jak najłatwiej wypełnić i złożyć wniosek? Przeczytaj o tym w dalszej części poradnika Legalizacja pobytu i zatrudniania obcokrajowców w Polsce .

FAQ#10
Jak najłatwiej wypełnić i złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce?

  Pomorski Urząd Wojewódzki, w ramach projektu pt. “Bezpieczna przystań”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, uruchomił specjalny generator wniosków składanych w sprawach legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.


  GENERATOR.GDANSK.UW.GOV.PL  Generator pozwala na elektroniczne wypełnienie następujących dokumentów:

  • wniosku o udzielenie zezwolenie zezwolenia na pobyt czasowy
  • załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenie zezwolenia na pobyt czasowy
  • załącznika nr 2 do wniosku o udzielenie zezwolenie zezwolenia na pobyt czasowy
  • wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
  • wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
  • wniosku o wydanie/wymianę karty pobytu
  • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu
  • wniosku o wydanie zezwolenia na pracę


  Generator ułatwia wypełnienie wniosku dzięki możliwości skorzystania z podpowiadanych wartości, dostępnych zarówno w rozwijalnych listach słownikowych, jak i polach typu checkbox. System przypomina również o pominięciu danego pola, sygnalizując konieczność jego wypełnienia. 


  PAMIĘTAJ!
  Generator nie służy procesowi składania wniosków, lecz jedynie ich wypełniania.


  Po wypełnieniu wniosku z wykorzystaniem generatora należy:

  1. Wygenerować formularz wniosku do formatu pdf.
  2. Wydrukować wygenerowany formularz.
  3. Sprawdzić poprawność i kompletność danych.
  4. Podpisać wniosek czytelnym podpisem (bądź podpisami).
  5. Złożyć wniosek w Urzędzie (składając go osobiście
  6. lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej).


  Celem narzędzia jest ułatwienie poprawnego uzupełniania wniosków składanych w sprawach cudzoziemców. Dane z wniosków wypełnianych przy pomocy generatora mogą być automatycznie importowane do systemu obsługi cudzoziemców, co pozwoli na szybszą rejestrację poszczególnych spraw. Poprawnie złożony wniosek i zminimalizowanie braków formalnych może przyczynić się do skrócenia procesu obsługi i do rozpatrzenia sprawy w krótszym czasie.


  Choć rekomendowane, korzystanie z generatora wniosków nie jest obowiązkowe – w dalszym ciągu można je złożyć również na tradycyjnych formularzach.

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Pomorskie trasy rowerowe

Wiosna to doskonały moment, aby wrócić na rower i na nowo odkryć bliższą i... (więcej).

Adopcja zwierząt w czasie Pandemii

Smutną prawdą jest, że liczba zwierząt pozostających pod opieką miejskich schronisk lub fundacji zajmujących... (więcej).

Jak świętujemy Wielkanoc na Pomorzu

Wielkanoc to najważniejsze święto dla chrześcijan. To także nieodłączny element polskiej tradycji. Jednak w... (więcej).

Imigracja… strategie i rozwiązania – widziane z pomorskiego

Cudzoziemcy stali się widoczną częścią naszej polskiej społeczności. Są naszymi sąsiadami, współpracownikami, spotykamy ich... (więcej).