Jak najłatwiej wypełnić i złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce?

Chcesz złożyć aplikację o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce? Czy wiesz, jak najłatwiej wypełnić i złożyć wniosek? Przeczytaj o tym w dalszej części poradnika Legalizacja pobytu i zatrudniania obcokrajowców w Polsce .

FAQ#10
Jak najłatwiej wypełnić i złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce?

  Pomorski Urząd Wojewódzki, w ramach projektu pt. “Bezpieczna przystań”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, uruchomił specjalny generator wniosków składanych w sprawach legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.


  GENERATOR.GDANSK.UW.GOV.PL  Generator pozwala na elektroniczne wypełnienie następujących dokumentów:

  • wniosku o udzielenie zezwolenie zezwolenia na pobyt czasowy
  • załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenie zezwolenia na pobyt czasowy
  • załącznika nr 2 do wniosku o udzielenie zezwolenie zezwolenia na pobyt czasowy
  • wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
  • wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
  • wniosku o wydanie/wymianę karty pobytu
  • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu
  • wniosku o wydanie zezwolenia na pracę


  Generator ułatwia wypełnienie wniosku dzięki możliwości skorzystania z podpowiadanych wartości, dostępnych zarówno w rozwijalnych listach słownikowych, jak i polach typu checkbox. System przypomina również o pominięciu danego pola, sygnalizując konieczność jego wypełnienia. 


  PAMIĘTAJ!
  Generator nie służy procesowi składania wniosków, lecz jedynie ich wypełniania.


  Po wypełnieniu wniosku z wykorzystaniem generatora należy:

  1. Wygenerować formularz wniosku do formatu pdf.
  2. Wydrukować wygenerowany formularz.
  3. Sprawdzić poprawność i kompletność danych.
  4. Podpisać wniosek czytelnym podpisem (bądź podpisami).
  5. Złożyć wniosek w Urzędzie (składając go osobiście
  6. lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej).


  Celem narzędzia jest ułatwienie poprawnego uzupełniania wniosków składanych w sprawach cudzoziemców. Dane z wniosków wypełnianych przy pomocy generatora mogą być automatycznie importowane do systemu obsługi cudzoziemców, co pozwoli na szybszą rejestrację poszczególnych spraw. Poprawnie złożony wniosek i zminimalizowanie braków formalnych może przyczynić się do skrócenia procesu obsługi i do rozpatrzenia sprawy w krótszym czasie.


  Choć rekomendowane, korzystanie z generatora wniosków nie jest obowiązkowe – w dalszym ciągu można je złożyć również na tradycyjnych formularzach.

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Lutowe świętowanie – walentynki i ostatki po kaszubsku

Kaszubi miłość wyznawali sobie latem, a nie zimą. Tradycję walentynkową, podobnie zresztą jak cała... (więcej).

Deklaracja wartości w biznesie i życiu codziennym w Trójmieście i Województwie Pomorskim

28 stycznia 2021 r: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska; Prezydent... (więcej).

Czym jest Karta Pobytu?

Karta pobytu to dokument potwierdzający tożsamość wydawany obcokrajowcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy.... (więcej).