Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Kształcenie na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbywa się na dwóch profilach – cywilnym oraz wojskowym. Największą popularnością cieszy się nawigacja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

4 wydziały
13 kierunków
34 kierunki studiów podyplomowych
1 studia doktoranckie
2 980

studentów

Studium Języków Obcych - 4 lektoraty (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski)

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 15 sekcji sportowych
2 akademiki

Skontaktuj się z naszym działem REKRUTACJI

Aplikuj

Skontaktuj się z naszym działem REKRUTACJI dla cudzoziemców

Aplikuj
Ciekawostka

Nowe kierunki studiów na Akademii Marynarki Wojennej to systemy informacyjne w bezpieczeństwie (specjalność cyberbezpieczeństwo) oraz mechatronika (specjalność prace podwodne).

Studia wojskowe (3 wydziały, 6 kierunków)

Studia cywilne (13 kierunków na I stopniu,6 kierunków na II stopniu)