W jaki sposób mogę umówić się na wizytę w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Gdańsku, by osobiście złożyć mój wniosek?

Wniosek legalizujący pobyt należy złożyć osobiście. W tej części poradnika Legalizacja pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce dowiesz się, w jaki sposób umówić się na wizytę w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Gdańsku.

FAQ#14
W jaki sposób mogę umówić się na wizytę w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Gdańsku, by osobiście złożyć mój wniosek?


Osobiste złożenie wniosku legalizującego pobyt w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Gdańsku możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji wizyty w Urzędzie przez internet:

KOLEJKAGDANSK.AJHMEDIA.PL

W celu realizacji umówionej wizyty, należy pojawić się w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców co najmniej 5 minut przed umówioną godziną spotkania.

Stawiając się w Urzędzie, należy podejść do biletomatu systemu kolejkowego zlokalizowanego po lewej stronie od wejścia do sali obsługi klienta Oddziału. Na ekranie biletomatu należy wybrać język obsługi, następnie wybrać opcję: „Wizyta umówiona przez telefon/internet”, po czym wprowadzić czterocyfrowy numer PIN wygenerowany dla rezerwacji (numer PIN znajdować się będzie w wiadomości zwrotnej przesłanej na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji wizyty).

Wygenerowany bilet należy zachować i oczekiwać na skierowanie do odpowiedniego stanowiska pracy.

PAMIĘTAJ:

 • przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania i niewygenerowanie biletu skutkować
  będzie automatycznym anulowaniem rezerwacji.
 • godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może
  ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego
  klienta.
 • rezerwacja wizyty dla grupy osób (członkowie rodzin, grupy pracownicze) wymaga
  uzyskania osobnych rezerwacji dla każdej z osób (w tym małoletnich dzieci).

W przypadku, gdy termin rezerwacji wizyt dostępnych w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu
Cudzoziemców wyznaczonych przez niniejszy system przekracza termin legalności pobytu
cudzoziemca w Polsce, wniosek o zalegalizowanie pobytu należy złożyć w Kancelarii Ogólnej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku lub przesłać pocztą na adres: ul. Okopowa
21/27, 80-180 Gdańsk.

Załatwianie spraw związanych ze wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz rejestracji
pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej – złożenie wniosków oraz odbioru
dokumentów w tych sprawach nie wymaga rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Masz więcej pytań na temat legalizacji swojego pobytu w Polsce?


Kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce wciąż budzą wiele wątpliwości – zarówno wśród pracodawców, jak i wśród zagranicznych pracowników. Aby ułatwić Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji zespół Invest in Pomerania we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stworzył publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że opracowanie sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym regionie będzie przebiegał sprawniej. Zapraszamy do lektury całego przewodnika. Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej o kompleksowym wsparciu inwestycyjnym oferowanym przez inicjatywę Invest in Pomerania odwiedź stronę internetową investinpomerania.pl.

ciekawe artykuły

Słynne Pomorskie przysmaki

Choć Pomorska kuchnia wielu Polakom kojarzy się głównie z pysznymi rybami, Pomorze i Kaszuby... (więcej).

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców przy składaniu wniosku o udzielenie Zezwolenia na Pobyt Czasowy?

Ubieganie się o Zezwolenie na Pobyt Czasowy wymaga wypełnienia formularza aplikacyjnego. W dalszej części... (więcej).

Dookoła Pomorza i jeszcze dalej

Ile par skarpetek potrzebuje biegacz, aby okrążyć województwo pomorskie? To nie żart z cyklu... (więcej).

Pomorskie trasy rowerowe

Wiosna to doskonały moment, aby wrócić na rower i na nowo odkryć bliższą i... (więcej).